SDE+

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

 

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Verbreding SDE+

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren. In de Kamerbrief van 26 november 2018 en 26 april 2019 leest u hierover meer.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes en budget

De SDE+ voorjaarsronde 2019 is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.
Minister Wiebes maakt het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde omstreeks juli 2019 bekend via een Kamerbrief.

Budget

Het budget voor de SDE+ voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard.

voorjaarsronde SDE+ 2019 Fasegrenzen elektriciteit en warmte (€/kWh) Fasegrenzen hernieuwbaar gas (€/kWh)*
12 maart, 09:00 uur 0,090 0,064
18 maart, 17:00 uur 0,110 0,078
25 maart, 17:00 uur tot

4 april, 17:00 uur

0,130 0,092

* Hernieuwbaar gas telt niet volledig mee voor de Europese duurzame energie doelstellingen. De fasegrenzen voor gas wijken daarom af van de fasegrenzen voor elektriciteit en warmte met een factor 0,706. Daardoor concurreren projecten op basis van bijdragen aan de doelstelling.