SDE+

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

 

 

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën BiomassaGeothermieWaterWind (land, meer en dijk) en Zon.

De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

SDE+ 2016

In 2016 zijn er twee openstellingsrondes, voorjaar 2016 en najaar 2016, met elk een integraal budgetplafond. De SDE+ voorjaar 2016 is geopend van 22 maart, 9.00 uur tot 28 april 2016, 17.00 uur. De voorjaarsronde heeft een budget van 4 miljard euro en kent vier fases. Dit staat in de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2016 die op donderdag 25 februari 2016 in de Staatscourant is gepubliceerd. De najaarsronde is in oktober 2016. De Wijziging algemene uitvoeringsregeling SDE is op vrijdag 26 februari 2016 in de Staatscourantgepubliceerd.

Openstelling SDE+ voorjaar 2016

Fase Datum openstelling Fasegrenzen
elektriciteit en/of warmte
€/kWh
Fasegrenzen
hernieuwbaar gas
€/kWh*
1
22-03-2016: 9.00u 0,090 0,064
2
29-03-2016: 17.00u 0,110 0,078
3
04-04-2016: 17.00u 0,130 0,092
4
11-04-2016: 17.00u 0,150 0,106
Sluiting
28-04-2016: 17.00u

*Hernieuwbaar gas telt niet volledig mee voor de Europese duurzame energie doelstellingen. De fasegrenzen zijn gecorrigeerd met een factor 0,706.

Nieuw in SDE+ 2016 op hoofdlijnen

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2015:

 • Vanaf 2016 kunt u uw subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Zo kunt  u de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op uw businesscase.
 • Voor de opbrengstberekening windenergie wordt een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de SDE+ Windviewer.
 • Bij vervanging van windturbines wordt alleen subsidie verstrekt:
  – als de bestaande windturbine op het moment van vervanging minimaal 15 jaar in gebruik is geweest en op moment van aanvragen ten minste 13 jaar in gebruik is genomen en/of
  – als de capaciteit van de nieuwe windturbine minimaal 1 MW groter is dan die van de bestaande.
 • ‘Wind op primaire waterkering’ is de nieuwe naam voor de categorie ‘Wind op verbindende waterkeringen’ uit 2015. De nieuwe categorie is uitgebreider: ook windturbines binnen de kern- of beschermingszone aan de waterkant van een primaire zeewaterkering vallen er in 2016 onder.
 • De categorie ‘Geothermie warmte met een diepte van 500 meter of meer’ is uitgebreid. Het gebruik van bestaande olie- of gasputten en het boren van een extra put komen in aanmerking voor subsidie.
 • De subsidieduur van de categorie ‘Ketel op houtpellets voor industriële stoomproductie van 10 MWth of meer’ is verkort van 12 naar 8 jaar.
 • De ondergrens van de categorie ‘Zonthermie’ is aangepast van 100 m² naar 200 m² apertuuroppervlakte.
 • Bij ‘Zon-PV’-projecten waarvoor u, al dan niet verdeeld over meer aanvragen, meer dan 500 kWp subsidie aanvraagt, is een haalbaarheidsstudie verplicht. Ook de grootverbruikersaansluiting blijft hier verplicht.

Volledige aanvraag

Zorg dat uw aanvraag volledig en juist is. Voeg alle benodigde vergunningen en bijlagen toe bij uw digitale aanvraag, zoals:

 • de vereiste vergunning(en): geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie. Bij de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe.
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
 • een haalbaarheidsstudie, inclusief windrapport bij de windprojecten.
En voor de categorie Geothermie tevens:
 • de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en
 • een geologisch onderzoek.

Pas wanneer uw aanvraag volledig is, wordt de subsidieaanvraag in behandeling genomen.
Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Ook is er een Model exploitatieberekening SDE+ beschikbaar, zie onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u onder Aanvragen en Bijlagen.

eLoket

Ook in 2016 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Gebruik de knop  ‘SDE+ aanvragen’ op deze pagina. Vanaf 1 maart kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten en de bijlagen inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Uw officiële aanvraag kunt u indienen vanaf 22 maart 2016, 9.00 uur bij de start van fase 1 van de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2016 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling.
In de digitale brochure ‘SDE+ 2016 – Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie’ leest u meer informatie over de mogelijkheden per catogorie: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.